O nas

ORGANIZATORZY

Koło Naukowe Studentów Biotechnologii „Mygen” działające przy Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego zostało założone w 1997r. Od tego czasu Koło rozwija swoją działalność przez organizację i udział w wielu przedsięwzięciach naukowych. Celem istnienia KNSB „Mygen” jest samokształcenie studentów – poznawanie najnowszych osiągnięć naukowych z dziedzin biologii i biotechnologii oraz metod badawczych stosowanych w tych naukach. W tym celu członkowie Koła co tydzień spotykają się na seminariach prowadzonych przez studentów i zaproszonych gości. Studenci Koła uczestniczą również w projektach badawczych prowadzonych na Wydziale BBiB, a także biorą udział w ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach kół naukowych, zjazdach o tematyce biotechnologicznej oraz szkołach letnich i zimowych poświęconych biologii molekularnej. Studentom nieobca jest również pomoc innym, dlatego KNSB „Mygen” chętnie angażuje się w akcje charytatywne czy szkolenia z zakresu pierwszej pomocy. Do cyklicznych przedsięwzięć Koła należy również organizacja Dni Otwartych na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, coroczny Festiwal Nauki, Noc Naukowców oraz wyjazdy naukowo-integracyjne w piękne regiony Małopolski.

Konferencja jest organizowana we współpracy z:

Koło Naukowe Genetyki zrzesza studentów, których zainteresowania wiążą się z genetyką oraz biologią komórki. Zostało założone w 2013 roku z inicjatywy studentów. Od tamtego czasu działa przy Instytucie Zoologii UJ, prężnie uczestnicząc w przedsięwzięciach Wydziałowych i nie tylko (Noc Biologów, Małopolska Noc Naukowców, Festiwal Nauki), organizując wolontariaty, seminaria dla członków, oraz wyjazdy naukowo – integracyjne.