Plan konferencji

12.05.2017 PIĄTEK:

od 13:30     Rejestracja uczestników

od 14:00    Poczęstunek dla uczestników

14:30 – 16:00     Otwarcie konferencji, wykład inauguracyjny: prof. dr hab. Wojciech Niedźwiedź

16:00 – 18:00     Przerwa kawowa oraz I sesja posterowa

18:00 – 19:30     Sesja ustna: Genetyka zwierząt

od 21:00     Impreza integracyjna: klub Afterbeng Domówka, Rynek Główny 28

13.05.2017 SOBOTA:

9:00 – 10:30     Sesja ustna: Genetyka medyczna

10:30 – 12:30     Przerwa kawowa oraz II sesja posterowa

12:30 – 13:30     Wykład specjalny: prof. dr hab. Marek Sanak

13:30 – 14:00     Przedstawienie firmy intelliseq: dr n. med. Marcin Piechota

14:00 – 15:00     Przerwa obiadowa

15:00 – 16:00     Wykład specjalny: dr Agnieszka Stembalska

16:00 – 17:00     Sesja ustna: Genetyka mikroorganizmów

17:00 – 17:20     Przerwa kawowa

17:20 – 18:00     Wykład specjalny: Kasia Gandor

18:00 – 18:20     Prezentacja Boost Biotech

18:20 – 18:40     Zakończenie konferencji, rozdanie nagród

 

Zapraszamy do udziału w konferencji jako wolny słuchacz!