Rejestracja

Rejestracja została zakończona!
Dziękujemy za zgłoszenia!

Kalendarium

Termin zgłaszania uczestnictwa:

18 kwietnia 2017r.

20 kwietnia 2017r.

 

Termin nadsyłania abstraktów:

18 kwietnia 2017r.

20 kwietnia 2017r.

 

Termin weryfikacji abstraktów:

21 kwietnia 2017r.

 

Termin uiszczenia opłaty konferencyjnej:

25 kwietnia 2017r.

26 kwietnia 2017r.

 

Opłata konferencyjna

Opłata wynosi 70zł – w skład pakietu konferencyjnego wchodzą materiały konferencyjne, w tym książka abstraktów, przerwy kawowe, impreza integracyjna i 1 obiad (sobota). Opłatę konferencyjną należy uiścić po ogłoszeniu listy zakwalifikowanych uczestników. Dotyczy to zarówno uczestników aktywnych, jak i biernych. Dane do przelewu zostaną podane wraz z listą.

Pliki do pobrania